Image for Visa

Visa ialah dokumen yang membenarkan orang ramai merentasi sempadan atau tinggal di negara asing. Visa mesti dikeluarkan kepada warga asing oleh konsulat negara tertentu, kecuali bagi mereka yang dipanggil perjalanan tanpa visa. Sama ada pemohon memerlukan gambar atau tidak biasanya bergantung pada negara yang mengeluarkan visa.(Peringatan mesra: Ini merujuk kepada negara yang mempunyai polisi bebas visa) Dan, visa foto ialah pengenalan yang meyakinkan untuk pemohon mendapat hak untuk tinggal Selain visa, kadangkala anda juga perlu menunjukkan pasport atau dokumen lain yang boleh mengesahkan identiti anda secara rasmi.

Was this information helpful?

  • icon-star
  • icon-star
  • icon-star
  • icon-star
  • icon-star

Rating: 4.71 - number of votes: 0