ข้อบังคับสำหรับการใช้บริการถ่ายภาพ AiPassportPhotos

แล้ว 1ข้อกำหนดทั่วไป

1. "ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ (" "ข้อกำหนด และเงื่อนไข" ") ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ ที่สามารถเข้าถึงได้ ที่อีพาสปอร์ตเว็บไซต์. com ( herein หลังจาก" "เว็บไซต์" ") และผ่านแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ (" "แอพพลิเคชันมือถือ" ")"

2. "ภายในความหมายของเงื่อนไขการใช้งานคือ บุคคลใดก็ตาม ที่เข้าเยี่ยมชม หรือใช้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือของผู้ให้บริการ (" "ผู้ใช้" ")"

3. "ธุรกิจของผู้ให้บริการคือ การให้บริการแก่ผู้ใช้ และอนุญาตให้ผู้ใช้รับซื้อ และดาวน์โหลด (" "บริการ" ") ภาพถ่ายสำหรับเอกสารอย่างเป็นทางการในรูปแบบดิจิตอล (ผลิตภัณฑ์)"

4. การให้ข้อเสนอแก่ผู้ใช้โดยผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันมือถือเป็นอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ และการเรียกดูผ่านข้อเสนอของผู้ให้บริการไม่ได้อยู่ภายใต้ค่าธรรมเนียมข้อเสนอของผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้จะเกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์

ส่วน 2เงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้

1. บริการมีไว้สําหรับผู้ ที่มีอายุมากกว่า 16 ปีดังนั้น ผู้ให้บริการจะไม่ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

2. ผู้ใช้ตกลง ที่จะตรวจสอบภาพของเขา/เธอเองบนเว็บไซต์

3. ผู้ใช้จำเป็นต้องปรึกษากับกฎหมายในขณะ ที่ใช้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ 23 เมษายน 1964- ประมวลกฎหมายในปี 1964

4. ในการใช้บริการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ ที่จะมีอุปกรณ์ ที่อนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตรวมถึงโปรแกรมสำหรับการเรียกดูทรัพยากร ที่ยอมรับคุกกี้การเข้าถึงเว็บไซต์ก็เป็นไปได้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือเพื่อใช้แอปพลิเคชันมือถือเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้อุปกรณ์มือถือ ที่ทำงานในระบบปฏิบัติการ Android 6.0 + หรือ iOS 9 +

ส่วน ที่ 3อำนาจ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

1. ผู้ให้บริการจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ ที่ปราศจากข้อบกพร่อง และเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ที่ตั้งใจไว้

2. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในการให้บริการ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือการให้บริการ ที่ไม่เหมาะสมหากเกิดจากสถานการณ์เกินกว่า การควบคุมของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเว้นการบริการโทรคมนาคมผู้ให้บริการเชื่อมโยงโทรคมนาคม หรือไฟฟ้า

3. ผู้ให้บรการไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ที่อัปโหลดเก็บ หรือส่งไปยังบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการของผู้ใช้

แล้วก็ 4ข้อสรุปของสัญญาบริการ

1. "สัญญาสำหรับการให้บริการระหว่า งผู้ให้บริการ และผู้ใช้ (" "สัญญา" ") อาจไม่สมบูรณ์โดยไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ จากเว็บไซต์ หรือจากรายการแอปพลิเคชันมือถือ"

2. การปฏิเสธ ที่จะยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขจะส่งผลให้ข้อสรุปของข้อตกลงไม่ได้ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธ ที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้เฉพาะในกรณี ที่ไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข

แล้ว 5ซื้อ และชำระเงิน

ใครก็ตาม ที่สมัครรับบริการ หรือใครก็ตาม ที่ได้รับอนุญาต หรือทำให้บุคคลอื่นสมัครสมาชิกในนามของตนถือว่า ได้ยินยอม และยอมรับความรับผิดสำหรับการชำระเงินตามแผน ที่ชำระเงินแล้ว

ผู้ใช้ต้องเก็บข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ และถูกต้อง ( เช่น หมายเลขสั่งซื้อหมายเลขบัตรเครดิต หรือวัน ที่หมดอายุบัตรเครดิต) และต้องแจ้งให้ทราบทันทีหากวิธีการชำระเงินมีการเปลี่ยนแปลง ( เช่น การสูญเสีย หรือการโจรกรรม) หรือหากผู้ใช้ตระหนักถึงการละเมิดความปลอดภัย ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปิดเผยชื่อ หรือรหัสผ่าน ที่ไม่ได้รับอนุญาตหากผู้ใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลล่วงหน้าใด ๆ ได้ผู้ใช้ตกลงว่า ผู้ใช้จะยังคงเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้บริการใด ๆ เว้น แต่ผู้ใช้จะยกเลิกข้อตกลง ที่กำหนดไว้ใน ที่นี้

เงิน ที่สามารถจ่ายได้ทั้งหมดในรูปภาพ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ จะต้องจ่ายเต็มจำนวนโดยไม่หัก หรืออนุญาตให้หักการแปลงสกุลเงินการโอนเงินการโอนเงินการโอนเงินการโอนเงินภาษี ที่ใช้บังคับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ให้ทำการชำระเงินบริการก่อนเริ่มระยะเวลาการสมัครสมาชิก

หากแผนการชำระเงินของคุณเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ของค่าธรรมเนียมเว้น แต่คุณจะแจ้งให้เราทราบก่อนค่าใช้จ่าย ที่คุณต้องการยกเลิก หรือไม่ต้องการต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณโดยอัตโนมัติคุณเข้าใจว่า มันจะดำเนินการต่อไปโดยอัตโนมัติ และคุณอนุญาตให้เรา (โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเว้น แต่จะจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียม ที่ใช้ในการนั้น และภาษีใด ๆ โดยใช้บัตรเครดิต ที่เรามีในบันทึกสำหรับคุณ

คุณอนุญาตให้บริการ ที่จะเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี ที่กำหนดของคุณเกี่ยวกับบริการ ที่คุณเลือก และคุณตกลง ที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดดังกล่าวตาม ที่ตัวแทน

หากเครื่องมือการชำระเงินเริ่มต้นของคุณถูกปฏิเสธไม่ว่า ด้วยเหตุผลใดเราอาจปฏิเสธการเข้าถึงแผนการชำระเงิน ที่ชำระเงินได้ทันที

ค่าธรรมเนียมจะไม่รวมภาษี หรือภาษีอากรอื่น ๆ และหน้า ที่สาธารณะบันทึก ที่ AI - Photo ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในทางตรงกันข้ามมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ แต่ละคน ที่จะรับผิดชอบหน้า ที่สาธารณะทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการ

การชำระเงินทั้งหมดถูกจัดการโดยประตูการชำระเงินของบุคคล ที่สามรูปภาพ ai ไม่รับผิดชอบในการประมวลผลการชำระเงินของลูกค้า และจะไม่ต้องรับผิดในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

ค่าธรรมเนียม ที่จ่ายไปไม่สามารถคืนได้หากข้อตกลง หรือแผนการชำระเงิน หรือแผนเซิร์ฟเวอร์สิ้นสุด หรือแตกต่างกันในระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน ที่แน่นอนผู้ใช้จะไม่มีสิทธิคืนเงินเกี่ยวกับระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนั้นนอกจากนี้ การชำระเงิน ที่ทำในระยะเวลาการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะไม่ได้รับเงินคืนเว้น แต่คู่กรณีจะเห็นด้วยอย่างชัดเจน

คุณเข้าใจว่า การหยุดใช้บริการจะไม่อนุญาตให้คุณคืนเงินหากคุณไม่ได้ใช้บริการคุณต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกในแผนการจ่ายเงินใด ๆ หรือมีปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินคุณสามารถติดต่อเราได้

แล้ว 6ข้อร้องเรียน

1. ผู้ใช้อาจยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ที่ครอบคลุมโดยข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ โดยอีเมล: youdaoplaceholder 0

2. การร้องเรียนควรรวมไว้ในเนื้อหา: จำนวนสั่งซื้อ และบ่งชี้เหตุผลสำหรับการร้องเรียน

3. ผู้ให้บริการจะประมวลผลการร้องเรียนภายใน 14 วันนับ แต่วัน ที่ได้รับการร้องเรียนผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการปฏิเสธ ที่จะยอมรับการร้องเรียน และเหตุผลโดยการส่งข้อความไปยัง ที่อยู่อีเมล ที่ให้ไว้ในหลักสูตรของการพักอาศัยการร้องเรียนถ้าผู้ให้บริการไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 14 วันนับ แต่วัน ที่ได้รับการร้องเรียนให้ถือว่า เป็นธรรม

4. ในกรณี ที่มีข้อพิพาทระหว่า งผู้ให้บริการ และผู้ใช้ว่า ด้วยความชอบธรรมในการปฏิเสธ ที่จะยอมรับการร้องเรียนผู้ใช้มีสิทธิ ที่จะใช้วิธีการนอกศาลในการตรวจสอบการร้องเรียน และการดำเนินการเรียกร้องผู้ใช้อาจใช้การไกล่เกลี่ย หรืออนุญาโตตุลาการโดยให้สถาบันการพิจารณาก่อน ที่จะดำเนินการตามแบบฟอร์ม ที่เหมาะสม - คำขอไกล่เกลี่ย หรือคำขออนุญาโตตุลาการ

ห้อง 7ผลตอบแทนโบนัส

1. การคืนเงินใด ๆ ของการชำระเงินเหนือราคาของผลิตภัณฑ์จะทำเฉพาะผ่าน PayPal หรือบัญชี ที่จัดขึ้นในธนาคารโปแลนด์

2. การคืนเงินจะใช้เฉพาะกับภาพถ่าย ที่มีวัตถุประสงค์ ที่ระบุว่า "เช่น ภาพถ่าย ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันหนังสือเดินทาง" และเป็นไปได้เฉพาะเมื่อนำเสนอเอกสาร ที่เชื่อถือได้ยืนยันการปฏิเสธของภาพถ่ายโดยผู้มีอำนาจหน้า ที่

แล้วก็ 8ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ขอบเขตของการเก็บรวบรวมการเปิดเผย และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และสิทธิของคุณจะอธิบายในรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่มีอยู่ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

แล้ว 9การตัดสินใจครั้งสุดท้าย

1. ในเรื่อง ที่ไม่ได้ควบคุมตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ ให้นำบทบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย ที่บังคับใช้โดยทั่วไปรวมถึงประมวลกฎหมายพลเรือนพระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภค และการกระทำเกี่ยวกับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

2. มีข้อบังคับจากการให้บริการ

3. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ที่ทำก่อนวัน ที่ของการเข้าสู่การบังคับใช้กฎข้อบังคับใหม่จะดำเนินการบนพื้นฐานของข้อบังคับ ที่บังคับในวัน ที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมีผลบังคับใช้ภายใน 14 วันนับ แต่วันประกาศในการให้บริการ

4. ส่วนผนวกทั้งหมดกับกฎของขั้นตอนในรูปแบบอินทิกรัลเป็นส่วนหนึ่งของกฎของกระบวนการเหล่านี้