AiPassportPhotos hizmetinin kullanımına ilişkin düzenlemeler

§ 1. Genel hükümler

1. Bu Hüküm ve Koşullar ("Hüküm ve Koşullar") aipassportphotos.com adresinden (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) ve özel mobil uygulamalar ("Mobil Uygulamalar") aracılığıyla erişilebilen web sitesini kullanımınızı yönetir.

2. Kullanım Koşulları anlamında Kullanıcı, Hizmeti bir web tarayıcısı veya Hizmet Sağlayıcının Mobil Uygulamaları aracılığıyla ziyaret eden veya kullanan herhangi bir kişidir ("Kullanıcı").

3. Hizmet Sağlayıcının görevi, Hizmet Sağlayıcının teklifini Kullanıcıya sunmak ve Kullanıcının dijital formdaki resmi belgeler ("Ürünler") için fotoğraf çekmesine, satın almasına ve indirmesine ("Hizmetler") olanak sağlamaktır.

4. Teklifin Sağlayıcı tarafından Mobil Uygulamalar üzerinden Kullanıcıya sunulması ücretsizdir. Özellikle Mobil Uygulamaların indirilmesi ve Hizmet Sağlayıcının teklifine göz atılması ücrete tabi değildir. Hizmet Sağlayıcının teklifi değişebilir. Kullanıcının katlandığı maliyetler Ürünlerin satın alınmasıyla ilgilidir.

§ 2. Kullanıcı Kullanım Koşulları

1. Hizmet 16 yaş üstü kişilere yöneliktir. Bu nedenle Hizmet Sağlayıcı 16 yaş altı çocukların kişisel verilerini bilerek işlememektedir.

2. Kullanıcı, Web Sitesindeki kendi görselini doğrulamayı kabul eder.

3. Kullanıcı HK kanunlarına danışmak zorundadır.

4. Hizmeti kullanmak için, Kullanıcının, çerezleri kabul eden kaynaklara göz atmak için bir program da dahil olmak üzere, İnternet'e erişime izin veren bir cihaza sahip olması gerekir. Siteye erişim Mobil Uygulamalar üzerinden de mümkündür. Mobil Uygulamaları kullanabilmek için Android 6.0+ veya iOS 9+ işletim sisteminde çalışan bir mobil cihazın kullanılması gerekmektedir.

§ 3. Hizmet Sağlayıcının yetki ve sorumlulukları

1. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıya kusursuz ve kullanım amacına uygun Ürün sağlamakla yükümlüdür.

2. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcının kontrolü dışındaki ve Hizmet Sağlayıcının sorumlu olmadığı durumlardan, özellikle de aşağıdaki eylemlerin veya ihmallerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyorsa, Hizmetlerin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz sağlanmasından sorumlu değildir. telekomünikasyon operatörleri, telekomünikasyon bağlantıları veya elektrik sağlayıcıları.

3. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının Hizmetleri kullanımının bir parçası olarak Hizmete yüklenen, saklanan veya iletilen içerikten sorumlu değildir.

§ 4. Bir hizmet sözleşmesinin imzalanması

1. Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı arasında Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin bir Sözleşme ("Sözleşme"), Web Sitesinden veya Mobil Uygulama öğesinden bu Şartlar ve Koşullar kabul edilmeden imzalanamaz.

2. Hüküm ve Koşulların kabul edilmesinin reddedilmesi, Sözleşmenin akdedilmemesiyle sonuçlanacaktır. Hizmet Sağlayıcı, yalnızca Şartlar ve Koşulları kabul etmeyi reddetmesi durumunda belirli bir Kullanıcıya Hizmet sağlamayı reddedebilir.

§ 5. Satın Alma ve Ödeme

Hizmete abone olan veya başka bir kişinin kendi adına abonelik yapmasına izin veren veya buna sebep olan herkes, söz konusu Ücretli Plan kapsamındaki ödemelere rıza göstermiş ve bu ödemelere ilişkin sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı tüm fatura verilerini (sipariş numarası, kredi kartı numarası veya kredi kartı son kullanma tarihi gibi) tam ve doğru tutmalı ve ödeme yöntemi değişirse (örneğin kayıp veya hırsızlık nedeniyle) veya Kullanıcı durumu fark ederse derhal AiPassportPhotos'a bildirimde bulunmalıdır. Adın veya parolanın yetkisiz olarak ifşa edilmesi veya kullanılması gibi olası bir güvenlik ihlali. Kullanıcı yukarıdaki bilgilerden herhangi birini sağlayamazsa, Kullanıcı Sözleşmeyi burada belirtildiği şekilde feshetmediği sürece AiPassportPhotos'un Hizmetin herhangi bir kullanımı için ücret almaya devam edebileceğini kabul eder.

Bu belge kapsamında AiPassportPhotos'a ödenecek tüm meblağlar, herhangi bir para birimi dönüştürme, banka havalesi, havale, geçerli vergi veya ödemeyle ilgili diğer masraflar düşülmeden veya düşülmesine izin verilmeden tam olarak ödenecektir.

Hizmetin ödemesi Abonelik Süresinin başlangıcından önce yapılacaktır.

Ücretli Planınız yinelenen bir ücret ödemesi içeriyorsa, aboneliğinizi iptal etmek istediğinizi veya aboneliğinizi otomatik olarak yenilemek istemediğinizi bir ücretlendirmeden önce bize bildirmediğiniz sürece, otomatik olarak devam edeceğini anlıyor ve bize yetki veriyorsunuz (size bildirimde bulunmaksızın, yürürlükteki kanunlarca zorunlu kılınmadığı sürece) sizin adınıza kayıtlı olan herhangi bir kredi kartını kullanarak o sırada geçerli olan ücretleri ve her türlü vergiyi tahsil etmek.

İşbu belgeyle Hizmete, seçtiğiniz Hizmetle ilgili olarak belirlenen hesabınızdan ücret alma yetkisi veriyorsunuz ve bu tür ücretlerin tümünü Kullanım Koşullarına uygun olarak ödemeyi kabul ediyorsunuz.

Varsayılan ödeme aracınız herhangi bir nedenle reddedilirse Ücretli Plana erişimi derhal reddedebiliriz.

Ücretlere, AiPassportPhotos'un açıkça aksini belirttiği durumlar haricinde, her türlü KDV veya diğer vergiler ve kamu harçları dahil değildir. Hizmetin satın alınmasıyla ilgili tüm kamu görevlerini yerine getirmek her Kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüm ödemeler üçüncü taraf bir ödeme ağ geçidi tarafından gerçekleştirilir. AiPassportPhotos, Müşterinin ödemesinin işlenmesinden sorumlu değildir ve bununla bağlantılı herhangi bir husustan sorumlu olmayacaktır.

Ödenen ücretler iade edilmez. Sözleşmenin, Ücretli Planın ya da Sunucu Planının belirli bir fatura döneminde feshedilmesi veya değiştirilmesi durumunda Kullanıcı, o fatura dönemine ilişkin herhangi bir geri ödeme alma hakkına sahip olmayacaktır. Ayrıca, Taraflar aksini açıkça kabul etmedikçe, gelecek fatura dönemlerine ait ödemeler de iade edilmeyecektir.

Hizmetin kullanımının durdurulmasının size herhangi bir geri ödeme hakkı vermeyeceğini anlıyorsunuz. Hizmeti kullanmıyorsanız, herhangi bir Ücretli Plan aboneliğini iptal etmeniz gerekiyorsa veya geri ödemeyle ilgili başka sorun yaşıyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

§ 6. Şikayetler

1. Kullanıcı, bu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin olarak support@tinyfrom.com adresine e-posta yoluyla şikayette bulunabilir.

2. Şikayetin içeriği şunları içermelidir: sipariş numarası ve şikayetin nedeni.

3. Hizmet Sağlayıcı şikayeti, şikayetin alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde işleme koyacaktır. Hizmet Sağlayıcı, şikayeti kabul etmeyi reddettiği ve bunun nedenleri hakkında, şikayette bulunurken belirttiği e-posta adresine mesaj göndererek Kullanıcıyı bilgilendirecektir. Hizmet Sağlayıcının şikayeti aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde ele almaması halinde şikayetin haklı olduğu kabul edilecektir.

4. Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı arasında şikayeti kabul etmeyi reddetmenin meşruluğu konusunda bir anlaşmazlık olması durumunda, Kullanıcı şikayeti incelemek ve hak taleplerini takip etmek için mahkeme dışı yöntemlere başvurma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yargılamanın yürütüleceği kuruma uygun bir form - arabuluculuk talebi veya tahkim talebi - sağlayarak arabuluculuk veya tahkimden yararlanabilir.

§ 7. Bonus iadesi

1. Ürün bedelini aşan ödemelerin geri ödemeleri yalnızca PayPal veya otomatik hesaba iade yoluyla yapılacaktır.

2. Geri ödeme yalnızca "pasaport başvurusu için gerekli fotoğraf" gibi belirtilen amaca yönelik fotoğraflar için geçerlidir ve yalnızca fotoğrafın yetkili makam tarafından reddedildiğini doğrulayan güvenilir bir belgenin ibraz edilmesi durumunda mümkündür.

§ 8. Kişisel veriler

1. Kişisel bilgilerinizin toplanması, ifşa edilmesi ve kullanılmasının kapsamı ve haklarınız, Gizlilik Politikası'nda bulunan Gizlilik Politikası'nda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

§ 9. Nihai kararlar

1. Düzenlemelere Hizmetten ulaşılabilir.

2. Hizmet Sağlayıcı şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tüm Ürün satın alımları, Ürün'ün Kullanıcı tarafından satın alındığı tarihte yürürlükte olan düzenlemeler esas alınarak gerçekleştirilir. Düzenlemelerdeki değişiklik Hizmette yayınlandığı tarihten itibaren 14 gün içinde yürürlüğe girer.

3. Usul Kurallarının tüm ekleri, bu Usul Kurallarının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.


Şirket Adı: SyncSoft Technology Limited

Şirket Adresi: Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong.

§ 10. GEÇERLİ HUKUK

Bu Kullanım Koşulları ve size Hizmetleri sağladığımız her türlü ayrı sözleşme, Avustralya yasalarına göre yönetilecek ve bunlara göre yorumlanacaktır.